Wijzigingen obligatiebeleggingen

De toe­gevoegde beleggingsfondsen passen beter bij onze vooruitzichten en zijn een goede aanvulling op de andere obligatiefondsen.

De volgende obligatiebeleggingsfondsen zijn toegevoegd:

 • NN (L) Euro Green Bond
  Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijfs- en semi-overheidsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Gezien de samenstelling van de totale markt voor “Green Bonds” is er relatief veel geïnvesteerd in Europa.
  De focus van het fonds ligt op bedrijven die duidelijk kunnen aantonen dat de investering een positief effect heeft op het milieu (CO2 reductie).
 • NN (L) US Credit (Hedged)
  Dit fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties uitgegeven in US Dollar. Het overgrote deel van de beleggingen is in de Verenigde Staten. De focus ligt op bedrijven met een sterke kredietwaardigheid.
  Het fonds dekt het risico af van valutaschommelingen van de US Dollar (hedging).
 • NN (L) Emerging Market Debt (Local Bonds)
  Dit fonds belegt voornamelijk in langer lopende obligaties van overheden in opkomende landen. De focus ligt hierbij op obligaties uitgegeven in de lokale valuta (local bonds).
  Het fonds dekt in principe het risico af van valutaschommelingen tussen de Euro en de US Dollar. Er wordt geprobeerd te profiteren van de valutabewegingen van de landen waarin belegd wordt.

Het volgende obligatiebeleggingsfonds is verwijderd:

 • NN (L) Asian Debt HC N Distr. EUR

Geen wijzigingen in de aandelenbeleggingen

De aandelenbeleggingen in de modelportefeuilles zijn niet gewijzigd.

Liquiditeiten

De liquiditeiten zijn in de modelportefeuilles weer volledig belegd. Met uitzondering van de meest defensieve modelportefeuilles (defensief 1, 2 en 3) waar standaard een gedeelte liquiditeiten in zit.